Hashim Thaçi
(Ish President/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
610,000.00 €
19,000.00 €
11,070.90 €
40,732.59 €
19,704.32 €
700,507.81 €
2019
610,000.00 €
15,000.00 €
24,872.00 €
39,054.00 €
19,200.00 €
708,126.00 €
2018
260,000.00 €
38,000.00 €
149,984.84 €
42,035.81 €
21,170.72 €
511,191.37 €
2017
260,000.00 €
15,000.00 €
307,873.39 €
40,738.86 €
18,000.00 €
641,612.25 €
2016
697,000.00 €
9,000.00 €
6,260.00 €
34,478.00 €
18,000.00 €
764,738.00 €
2015
637,000.00 €
13,000.00 €
8,850.00 €
14,196.00 €
18,000.00 €
691,046.00 €
2014
637,000.00 €
13,000.00 €
8,835.00 €
17,318.00 €
18,000.00 €
694,153.00 €
2013
637,000.00 €
13,000.00 €
7,465.00 €
17,318.00 €
18,000.00 €
692,783.00 €
2012
637,000.00 €
13,000.00 €
22,600.00 €
17,318.00 €
18,000.00 €
707,918.00 €
2011
637,000.00 €
13,000.00 €
101,424.00 €
17,318.00 €
18,000.00 €
786,742.00 €
2010
620,000.00 €
11,000.00 €
228,901.00 €
17,318.00 €
15,608.00 €
892,827.00 €