Danush Ademi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
110,000.00 €
15,000.00 €
200.00 €
26,909.52 €
152,109.52 €
2019
110,000.00 €
15,000.00 €
1,000.00 €
26,909.00 €
152,909.00 €
2018
110,000.00 €
15,000.00 €
3,000.00 €
17,760.00 €
145,760.00 €
2017
110,000.00 €
15,000.00 €
0.00 €
27,779.44 €
152,779.44 €
2016
110,000.00 €
15,000.00 €
0.00 €
28,019.00 €
153,019.00 €
2015
110,000.00 €
20,000.00 €
3,000.00 €
26,000.00 €
159,000.00 €
2014
110,000.00 €
9,000.00 €
7,000.00 €
17,200.00 €
143,200.00 €
2013
110,000.00 €
8,000.00 €
7,000.00 €
20,200.00 €
145,200.00 €
2012
190,000.00 €
13,000.00 €
7,000.00 €
20,200.00 €
230,200.00 €
2011
80,000.00 €
13,000.00 €
0.00 €
19,056.00 €
112,056.00 €