Daut Haradinaj
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
395,000.00 €
27,935.27 €
60,333.88 €
28,430.75 €
19,696.00 €
531,395.90 €
2020
395,000.00 €
27,935.27 €
60,333.88 €
40,756.02 €
19,696.00 €
543,721.17 €
2019
395,000.00 €
28,935.00 €
43,065.00 €
49,302.00 €
10,860.00 €
527,162.00 €
2018
395,000.00 €
26,935.27 €
26,000.00 €
48,294.75 €
0.00 €
496,230.02 €
2017
395,000.00 €
26,935.27 €
7,457.00 €
47,384.84 €
0.00 €
476,777.11 €
2016
405,000.00 €
26,935.27 €
900.00 €
50,396.58 €
0.00 €
483,231.85 €
2015
405,000.00 €
35,000.00 €
4,588.24 €
40,200.53 €
0.00 €
484,788.77 €
2014
206,850.00 €
47,000.00 €
13,478.00 €
41,324.00 €
50.00 €
308,702.00 €
2013
206,850.00 €
47,000.00 €
13,557.02 €
30,944.00 €
0.00 €
298,351.02 €
2012
205,000.00 €
50,000.00 €
11,647.02 €
34,536.17 €
7,800.00 €
308,983.19 €
2011
205,000.00 €
50,000.00 €
9,797.02 €
36,000.00 €
7,800.00 €
308,597.02 €