Duda Balje
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
510,000.00 €
42,000.00 €
4,000.00 €
25,031.08 €
18,000.00 €
599,031.08 €
2021
510,000.00 €
42,000.00 €
6,000.00 €
24,150.24 €
18,000.00 €
600,150.24 €
2020
510,000.00 €
42,000.00 €
4,700.00 €
24,736.29 €
18,000.00 €
599,436.29 €
2019
510,000.00 €
30,000.00 €
31,000.00 €
28,234.00 €
18,000.00 €
617,234.00 €
2018
510,000.00 €
30,000.00 €
180,000.00 €
23,254.01 €
15,200.00 €
758,454.01 €
2017
430,000.00 €
15,000.00 €
1,200.00 €
30,954.14 €
12,200.00 €
489,354.14 €
2016
430,000.00 €
12,000.00 €
1,117.00 €
31,728.00 €
8,400.00 €
483,245.00 €
2014
730,000.00 €
12,000.00 €
70,000.00 €
27,900.00 €
7,000.00 €
846,900.00 €
2013
730,000.00 €
12,000.00 €
70,000.00 €
22,656.00 €
6,000.00 €
840,656.00 €
2012
1,650,000.00 €
28,000.00 €
70,000.00 €
24,800.00 €
162,000.00 €
1,934,800.00 €
2011
1,700,000.00 €
16,000.00 €
50,000.00 €
20,000.00 €
162,000.00 €
1,948,000.00 €