Donika Kadaj - Bujupi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
330,000.00 €
11,000.00 €
7,000.00 €
1,200.00 €
26,690.11 €
7,560.00 €
383,450.11 €
2020
330,000.00 €
11,000.00 €
7,000.00 €
0.00 €
20,794.98 €
7,560.00 €
376,354.98 €
2019
330,000.00 €
8,000.00 €
7,000.00 €
1,072.00 €
21,382.85 €
6,564.00 €
374,018.85 €
2018
300,636.00 €
0.00 €
7,000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
307,636.00 €
2017
300,636.00 €
0.00 €
7,000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
307,636.00 €
2016
300,000.00 €
4,000.00 €
0.00 €
0.00 €
21,642.71 €
1,000.00 €
326,642.71 €
2015
300,000.00 €
4,500.00 €
0.00 €
0.00 €
26,575.86 €
0.00 €
331,075.86 €
2014
300,000.00 €
16,300.00 €
0.00 €
0.00 €
18,787.28 €
0.00 €
335,087.28 €
2013
300,000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
20,522.33 €
0.00 €
320,522.33 €
2012
300,000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
21,899.33 €
0.00 €
321,899.33 €
2011
300,000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
19,328.33 €
0.00 €
319,328.33 €