Elmi Reçica
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2022
400,760.00 €
22,500.00 €
20,735.25 €
21,974.59 €
465,969.84 €
2021
400,760.00 €
16,000.00 €
14,272.55 €
22,315.34 €
453,347.89 €
2020
400,760.00 €
18,000.00 €
17,375.97 €
21,861.10 €
457,997.07 €
2019
400,760.00 €
20,700.00 €
13,487.63 €
24,235.43 €
459,183.06 €
2018
400,760.00 €
26,200.00 €
5,414.65 €
22,385.97 €
454,760.62 €
2017
400,760.00 €
5,500.00 €
12,770.42 €
27,072.42 €
446,102.84 €
2016
0.00 €
0.00 €
15,080.93 €
21,343.00 €
36,423.93 €
2015
0.00 €
0.00 €
28,787.26 €
19,344.65 €
48,131.91 €
2014
215,000.00 €
12,000.00 €
7,895.00 €
25,104.00 €
259,999.00 €
2013
219,000.00 €
12,000.00 €
4,410.00 €
17,760.00 €
253,170.00 €
2012
215,000.00 €
15,000.00 €
7,213.27 €
18,451.21 €
255,664.48 €
2011
215,000.00 €
15,000.00 €
1,364.00 €
17,760.00 €
249,124.00 €