Enis Kervan
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
245,000.00 €
7,000.00 €
450.00 €
28,501.34 €
5,899.48 €
286,850.82 €
2021
245,000.00 €
7,000.00 €
3,356.00 €
15,250.69 €
5,824.00 €
276,430.69 €
2020
245,000.00 €
7,000.00 €
2,000.00 €
15,957.60 €
0.00 €
269,957.60 €
2014
245,000.00 €
7,000.00 €
0.00 €
15,108.00 €
0.00 €
267,108.00 €
2013
245,000.00 €
4,200.00 €
0.00 €
17,856.00 €
0.00 €
267,056.00 €
2012
230,000.00 €
4,200.00 €
0.00 €
34,553.44 €
0.00 €
268,753.44 €
2011
180,000.00 €
4,200.00 €
0.00 €
23,203.00 €
0.00 €
207,403.00 €