Eqrem Kryeziu
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
225,000.00 €
9,000.00 €
48,800.00 €
3,600.00 €
286,400.00 €
2013
225,000.00 €
9,000.00 €
50,175.00 €
2,500.00 €
286,675.00 €
2012
225,000.00 €
9,000.00 €
48,800.00 €
2,500.00 €
285,300.00 €
2011
225,000.00 €
9,000.00 €
48,800.00 €
2,500.00 €
285,300.00 €