Fatmir Xhelili
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
606,000.00 €
8,000.00 €
43,756.39 €
28,891.97 €
11,840.00 €
20,100.00 €
718,588.36 €
2020
606,000.00 €
8,000.00 €
26,699.00 €
11,778.00 €
13,780.00 €
28,990.00 €
695,247.00 €
2019
658,000.00 €
8,000.00 €
35,571.00 €
27,200.00 €
0.00 €
23,240.00 €
752,011.00 €
2018
620,000.00 €
8,000.00 €
76,567.00 €
0.00 €
0.00 €
24,810.00 €
729,377.00 €
2017
620,000.00 €
8,500.00 €
71,057.93 €
47,429.10 €
0.00 €
0.00 €
746,987.03 €
2016
620,000.00 €
8,500.00 €
70,300.00 €
48,240.00 €
0.00 €
0.00 €
747,040.00 €
2014
560,000.00 €
0.00 €
15,966.67 €
45,487.67 €
0.00 €
14,240.00 €
635,694.34 €
2013
560,000.00 €
0.00 €
20,400.00 €
24,000.00 €
0.00 €
15,000.00 €
619,400.00 €
2012
560,000.00 €
0.00 €
15,000.00 €
32,000.00 €
8,000.00 €
0.00 €
615,000.00 €
2011
560,000.00 €
0.00 €
21,700.00 €
19,000.00 €
6,000.00 €
15,000.00 €
621,700.00 €