Fadil Demaku
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2016
275,000.00 €
15,000.00 €
35,162.00 €
23,129.80 €
14,952.00 €
363,243.80 €
2015
275,000.00 €
15,000.00 €
21,445.50 €
18,921.07 €
13,500.00 €
343,866.57 €
2014
275,000.00 €
15,000.00 €
24,000.00 €
15,480.00 €
14,328.00 €
343,808.00 €
2013
275,000.00 €
25,000.00 €
7,975.00 €
23,500.00 €
15,996.00 €
347,471.00 €
2012
335,000.00 €
9,000.00 €
7,000.00 €
19,437.21 €
10,200.00 €
380,637.21 €
2011
395,000.00 €
9,000.00 €
3,500.00 €
6,000.00 €
13,000.00 €
426,500.00 €