Fikrim Damka
(Minister i Ministrisë së Zhvillimit Rajonal)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2022
185,000.00 €
0.00 €
28,500.00 €
16,171.00 €
229,671.00 €
2020
145,000.00 €
5,000.00 €
39,300.00 €
27,348.00 €
216,648.00 €
2019
155,000.00 €
7,000.00 €
19,200.00 €
30,296.00 €
211,496.00 €
2018
220,000.00 €
8,000.00 €
18,000.00 €
26,111.00 €
272,111.00 €
2017
220,000.00 €
8,000.00 €
16,000.00 €
34,085.00 €
278,085.00 €
2016
220,000.00 €
9,000.00 €
6,000.00 €
28,029.00 €
263,029.00 €
2015
220,000.00 €
9,000.00 €
0.00 €
23,880.00 €
252,880.00 €
2014
220,000.00 €
9,000.00 €
8,500.00 €
15,480.00 €
252,980.00 €
2013
220,000.00 €
0.00 €
7,500.00 €
21,480.00 €
248,980.00 €
2012
220,000.00 €
0.00 €
8,000.00 €
15,480.00 €
243,480.00 €
2011
120,000.00 €
0.00 €
0.00 €
15,480.00 €
135,480.00 €