Florin Krasniqi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2014
2,770,000.00 €
49,000.00 €
3,600,000.00 €
15,000.00 €
326,500.00 €
6,760,500.00 €
2013
2,770,000.00 €
49,000.00 €
2,100,000.00 €
12,000.00 €
365,116.00 €
5,296,116.00 €
2012
6,070,000.00 €
49,000.00 €
3,200,000.00 €
23,000.00 €
439,521.00 €
9,781,521.00 €
2011
5,270,000.00 €
49,000.00 €
3,200,000.00 €
12,000.00 €
875,136.00 €
9,406,136.00 €