Flora Brovina
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
0.00 €
0.00 €
25,807.00 €
0.00 €
0.00 €
25,807.00 €
2018
0.00 €
0.00 €
30,037.90 €
0.00 €
0.00 €
30,037.90 €
2017
10,000.00 €
0.00 €
26,781.31 €
0.00 €
0.00 €
36,781.31 €
2016
65,000.00 €
0.00 €
25,447.00 €
0.00 €
0.00 €
90,447.00 €
2014
65,000.00 €
9,500.00 €
19,531.00 €
0.00 €
6,000.00 €
100,031.00 €
2013
65,000.00 €
9,500.00 €
19,714.00 €
0.00 €
16,000.00 €
110,214.00 €
2012
10,000.00 €
29,500.00 €
19,800.00 €
9,600.00 €
7,200.00 €
76,100.00 €
2011
10,000.00 €
140,000.00 €
21,000.00 €
9,600.00 €
12,000.00 €
192,600.00 €