Ganimete Musliu
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2022
0.00 €
0.00 €
934.26 €
23,022.63 €
23,956.89 €
2021
0.00 €
14,174.87 €
954.40 €
20,899.22 €
36,028.49 €
2020
0.00 €
14,174.87 €
0.00 €
23,128.39 €
37,303.26 €
2019
0.00 €
21,000.00 €
2,838.00 €
24,820.00 €
48,658.00 €
2018
0.00 €
5,500.00 €
0.00 €
20,567.07 €
26,067.07 €
2017
0.00 €
5,500.00 €
0.00 €
21,614.26 €
27,114.26 €
2016
0.00 €
0.00 €
7,206.53 €
22,155.62 €
29,362.15 €
2014
0.00 €
0.00 €
2,000.00 €
17,856.00 €
19,856.00 €
2013
0.00 €
0.00 €
2,000.00 €
17,856.00 €
19,856.00 €
2012
0.00 €
0.00 €
2,000.00 €
18,084.00 €
20,084.00 €
2011
0.00 €
0.00 €
2,000.00 €
17,760.00 €
19,760.00 €