Glauk Konjufca
(Kryetar i Kuvendit)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
67,125.00 €
0.00 €
5,449.00 €
37,140.00 €
0.00 €
7,680.00 €
117,394.00 €
2019
387,125.00 €
3,500.00 €
4,000.00 €
28,617.00 €
0.00 €
0.00 €
423,242.00 €
2018
310,000.00 €
6,300.00 €
736.00 €
21,105.08 €
705.00 €
0.00 €
338,846.08 €
2017
320,000.00 €
6,300.00 €
7,500.00 €
22,123.00 €
0.00 €
0.00 €
355,923.00 €
2016
310,000.00 €
7,300.00 €
12,660.00 €
24,167.64 €
0.00 €
0.00 €
354,127.64 €
2015
310,000.00 €
7,300.00 €
0.00 €
23,905.92 €
0.00 €
0.00 €
341,205.92 €
2014
181,000.00 €
3,000.00 €
340.00 €
24,000.00 €
17,556.00 €
0.00 €
225,896.00 €
2013
181,000.00 €
3,000.00 €
340.00 €
24,000.00 €
0.00 €
0.00 €
208,340.00 €
2012
181,000.00 €
0.00 €
1,000.00 €
24,000.00 €
16,200.00 €
0.00 €
222,200.00 €
2011
181,000.00 €
0.00 €
0.00 €
24,000.00 €
0.00 €
0.00 €
205,000.00 €