Halit Krasniqi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2014
1,250.00 €
362,000.00 €
23,595.45 €
386,845.45 €
2013
1,250.00 €
362,000.00 €
23,595.45 €
386,845.45 €
2012
1,250,000.00 €
362,000.00 €
20,057.32 €
1,632,057.32 €
2011
1,250,000.00 €
350,000.00 €
21,000.00 €
1,621,000.00 €