Hasime Krasniqi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
400,000.00 €
15,000.00 €
10,200.00 €
15,528.00 €
4,200.00 €
444,928.00 €
2013
394,000.00 €
5,000.00 €
5,700.00 €
19,140.00 €
5,700.00 €
429,540.00 €
2012
300,000.00 €
5,000.00 €
2,700.00 €
23,748.00 €
5,112.00 €
336,560.00 €
2011
300,000.00 €
5,000.00 €
2,700.00 €
5,744.00 €
4,080.00 €
317,524.00 €