Hydajet Hyseni
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Total
2022
300,000.00 €
0.00 €
14,500.00 €
27,159.62 €
0.00 €
341,659.62 €
2014
295,000.00 €
5,000.00 €
4,500.00 €
24,718.44 €
26,856.00 €
356,074.44 €
2013
280,000.00 €
0.00 €
2,200.00 €
24,783.00 €
25,000.00 €
331,983.00 €
2012
280,000.00 €
0.00 €
2,200.00 €
21,745.00 €
0.00 €
303,945.00 €
2011
280,000.00 €
0.00 €
2,200.00 €
15,000.00 €
25,000.00 €
322,200.00 €