Ismet Beqiri
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
150,000.00 €
4,000.00 €
14,850.00 €
20,160.00 €
6,000.00 €
195,010.00 €
2020
232,000.00 €
6,000.00 €
6,000.00 €
14,016.00 €
6,000.00 €
264,016.00 €
2019
232,000.00 €
6,000.00 €
5,991.80 €
25,015.00 €
7,200.00 €
276,206.80 €
2018
232,000.00 €
6,000.00 €
9,999.00 €
22,470.11 €
7,200.00 €
277,669.11 €
2017
232,000.00 €
6,000.00 €
6,920.87 €
26,071.26 €
5,400.00 €
276,392.13 €
2016
232,000.00 €
6,000.00 €
15,350.00 €
25,406.00 €
5,400.00 €
284,156.00 €
2015
232,000.00 €
6,000.00 €
4,552.00 €
19,386.00 €
6,000.00 €
267,938.00 €
2014
232,000.00 €
6,500.00 €
13,028.00 €
17,856.00 €
6,060.00 €
275,444.00 €
2013
232,000.00 €
6,500.00 €
14,028.00 €
18,256.00 €
6,060.00 €
276,844.00 €
2012
232,000.00 €
0.00 €
21,686.00 €
22,656.00 €
6,060.00 €
282,402.00 €
2011
232,000.00 €
0.00 €
13,649.00 €
17,856.00 €
6,060.00 €
269,565.00 €