Jakup Krasniqi
(Ish Kryetar Kuvendi)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2015
375,000.00 €
0.00 €
6,711.86 €
16,958.04 €
28,800.00 €
427,469.90 €
2014
375,000.00 €
0.00 €
6,711.86 €
16,958.04 €
28,800.00 €
427,469.90 €
2013
375,000.00 €
0.00 €
18,024.26 €
32,400.00 €
7,680.00 €
433,104.26 €
2012
375,000.00 €
0.00 €
38,024.26 €
32,400.00 €
7,680.00 €
453,104.26 €
2011
375,000.00 €
0.00 €
28,167.00 €
32,400.00 €
7,680.00 €
443,247.00 €