Jasmina Zivkoviq
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
100,000.00 €
10,000.00 €
25,786.67 €
3,900.00 €
139,686.67 €
2018
100,000.00 €
10,000.00 €
21,459.69 €
3,900.00 €
135,359.69 €
2017
100,000.00 €
10,000.00 €
25,136.15 €
3,900.00 €
139,036.15 €
2016
100,000.00 €
10,000.00 €
26,608.12 €
3,900.00 €
140,508.12 €
2015
80,000.00 €
6,000.00 €
20,084.76 €
3,900.00 €
109,984.76 €
2014
70,000.00 €
6,000.00 €
25,479.00 €
3,900.00 €
105,379.00 €
2013
70,000.00 €
6,000.00 €
15,528.00 €
3,900.00 €
95,428.00 €
2012
70,000.00 €
6,000.00 €
15,576.00 €
6,000.00 €
97,576.00 €
2011
70,000.00 €
6,000.00 €
15,576.00 €
6,000.00 €
97,576.00 €