Jeton Svirca
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2014
70,000.00 €
6,300.00 €
9,557.75 €
19,941.09 €
0.00 €
105,798.84 €
2013
70,000.00 €
6,300.00 €
0.00 €
20,186.80 €
9,557.75 €
106,044.55 €
2012
70,000.00 €
0.00 €
0.00 €
16,610.00 €
9,557.75 €
96,167.75 €
2011
70,000.00 €
0.00 €
0.00 €
15,304.00 €
0.00 €
85,304.00 €