Jelena Bontic
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
20,000.00 €
5,000.00 €
76,676.00 €
25,464.56 €
0.00 €
7,560.00 €
134,700.56 €
2018
20,000.00 €
0.00 €
78,081.82 €
20,682.00 €
0.00 €
7,560.00 €
126,323.82 €
2017
20,000.00 €
0.00 €
82,508.98 €
23,330.00 €
0.00 €
7,620.00 €
133,458.98 €
2016
0.00 €
15,000.00 €
72,435.32 €
23,436.90 €
8,809.00 €
0.00 €
119,681.22 €
2015
70,000.00 €
13,000.00 €
62,089.00 €
20,074.82 €
0.00 €
8,989.00 €
174,152.82 €
2014
150,000.00 €
16,690.00 €
54,345.00 €
26,764.00 €
8,989.00 €
0.00 €
256,788.00 €
2013
150,000.00 €
16,690.00 €
47,389.00 €
15,516.00 €
8,989.00 €
0.00 €
238,584.00 €
2012
150,000.00 €
16,690.00 €
4,190.00 €
15,516.00 €
8,989.00 €
0.00 €
195,385.00 €
2011
150,000.00 €
16,690.00 €
14,848.00 €
15,516.00 €
0.00 €
0.00 €
197,054.00 €