Kimete Bytyqi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
280,000.00 €
11,000.00 €
0.00 €
8,535.24 €
0.00 €
0.00 €
299,535.24 €
2016
280,000.00 €
13,000.00 €
0.00 €
17,856.00 €
0.00 €
0.00 €
310,856.00 €
2014
200,000.00 €
20,500.00 €
400.00 €
14,400.00 €
0.00 €
0.00 €
235,300.00 €
2013
200,000.00 €
20,500.00 €
1,000.00 €
22,440.00 €
0.00 €
4,320.00 €
248,260.00 €
2012
200,000.00 €
7,000.00 €
1,000.00 €
22,304.88 €
0.00 €
0.00 €
230,304.88 €
2011
200,000.00 €
7,000.00 €
1,000.00 €
22,000.00 €
136,000.00 €
0.00 €
366,000.00 €