Kymete Bajraktari
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2014
171,000.00 €
5,400.00 €
34,000.00 €
22,480.00 €
9,600.00 €
242,480.00 €
2013
171,000.00 €
5,400.00 €
26,000.00 €
21,561.53 €
0.00 €
223,961.53 €
2012
171,000.00 €
5,400.00 €
33,000.00 €
20,690.83 €
8,400.00 €
238,490.83 €
2011
171,000.00 €
0.00 €
18,500.00 €
16,802.00 €
8,400.00 €
214,702.00 €