Latif Gashi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2016
340,000.00 €
40,000.00 €
1,265.00 €
25,426.00 €
0.00 €
0.00 €
406,691.00 €
2015
340,000.00 €
40,000.00 €
330.00 €
23,747.00 €
0.00 €
0.00 €
404,077.00 €
2014
340,000.00 €
51,500.00 €
0.00 €
24,310.18 €
0.00 €
0.00 €
415,810.18 €
2013
340,000.00 €
51,500.00 €
0.00 €
28,640.00 €
0.00 €
0.00 €
420,140.00 €
2012
340,000.00 €
51,500.00 €
21,200.00 €
31,476.00 €
0.00 €
0.00 €
444,176.00 €
2011
340,000.00 €
51,500.00 €
20,000.00 €
17,000.00 €
22,800.00 €
3,000.00 €
454,300.00 €