Basri Musmurati
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2014
330,000.00 €
8,500.00 €
4,000.00 €
14,184.00 €
356,684.00 €
2013
330,000.00 €
8,500.00 €
0.00 €
14,184.00 €
352,684.00 €
2012
330,000.00 €
4,500.00 €
0.00 €
14,184.00 €
348,684.00 €
2011
330,000.00 €
4,500.00 €
0.00 €
14,688.00 €
349,188.00 €
2010
330,000.00 €
4,500.00 €
0.00 €
17,700.00 €
352,200.00 €