Lirije Kajtazi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
0.00 €
6,000.00 €
3,472.00 €
0.00 €
0.00 €
9,472.00 €
2019
250,000.00 €
5,000.00 €
18,046.03 €
26,359.00 €
5,040.00 €
304,445.03 €
2018
250,000.00 €
5,000.00 €
9,895.76 €
27,233.88 €
5,040.00 €
297,169.64 €
2017
250,000.00 €
5,000.00 €
8,973.00 €
26,686.66 €
5,040.00 €
295,699.66 €
2016
250,000.00 €
5,000.00 €
5,000.00 €
22,000.00 €
5,040.00 €
287,040.00 €
2015
250,000.00 €
6,000.00 €
2,772.00 €
18,465.00 €
4,680.00 €
281,917.00 €
2014
250,000.00 €
6,000.00 €
5,294.10 €
22,119.00 €
3,840.00 €
287,253.10 €
2013
250,000.00 €
5,000.00 €
1,000.00 €
23,856.00 €
3,840.00 €
283,696.00 €
2012
250,000.00 €
0.00 €
1,500.00 €
15,480.00 €
3,840.00 €
270,820.00 €
2011
250,000.00 €
0.00 €
500.00 €
23,856.00 €
2,880.00 €
277,236.00 €