Lumnije Morina
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
173,000.00 €
29,589.00 €
17,856.00 €
14,190.00 €
234,635.00 €
2013
150,000.00 €
6,944.86 €
17,856.00 €
14,190.00 €
188,990.86 €
2012
150,000.00 €
0.00 €
17,376.00 €
141,841.00 €
309,217.00 €
2011
150,000.00 €
0.00 €
35,853.00 €
14,184.00 €
200,037.00 €