Muhamet Mustafa
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Total
2017
1,173,000.00 €
9,000.00 €
50,875.00 €
6,294.12 €
50,280.00 €
0.00 €
1,289,449.12 €
2016
1,173,000.00 €
9,000.00 €
501,000.00 €
2,204.73 €
47,460.96 €
5,400.00 €
1,738,065.69 €
2015
1,173,000.00 €
9,000.00 €
530,000.00 €
2,670.00 €
35,324.63 €
0.00 €
1,749,994.63 €
2014
1,468,000.00 €
8,200.00 €
570,000.00 €
2,500.00 €
43,955.00 €
0.00 €
2,092,655.00 €
2013
1,468,000.00 €
8,200.00 €
80,000.00 €
4,400.00 €
103,685.00 €
0.00 €
1,664,285.00 €
2012
1,335,000.00 €
22,200.00 €
150,000.00 €
2,950.00 €
41,336.00 €
25,000.00 €
1,576,486.00 €
2011
1,335,000.00 €
8,200.00 €
150,000.00 €
2,450.00 €
54,567.79 €
39,000.00 €
1,589,217.79 €