Myzejene Selmani
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
50,000.00 €
0.00 €
0.00 €
13,800.00 €
63,800.00 €
2014
360,000.00 €
2,000.00 €
60,000.00 €
12,713.34 €
434,713.34 €
2013
360,000.00 €
0.00 €
60,000.00 €
20,580.00 €
440,580.00 €
2012
360,000.00 €
0.00 €
60,000.00 €
16,800.00 €
436,800.00 €
2011
300,000.00 €
0.00 €
2,500.00 €
16,800.00 €
319,300.00 €