Nait Hasani
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
1,035,500.00 €
20,000.00 €
19,266.00 €
31,466.00 €
0.00 €
10,619.04 €
1,116,851.04 €
2018
1,037,500.00 €
29,100.00 €
14,380.33 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
1,080,980.33 €
2017
1,037,500.00 €
32,100.00 €
17,979.77 €
19,722.62 €
0.00 €
10,619.04 €
1,117,921.43 €
2016
1,320,000.00 €
20,000.00 €
14,835.37 €
28,336.74 €
0.00 €
9,762.00 €
1,392,934.11 €
2015
828,000.00 €
13,500.00 €
11,299.86 €
20,053.19 €
0.00 €
9,372.00 €
882,225.05 €
2014
1,220,000.00 €
14,000.00 €
9,651.00 €
17,856.00 €
0.00 €
9,360.00 €
1,270,867.00 €
2013
1,220,000.00 €
10,000.00 €
8,000.00 €
21,200.00 €
0.00 €
7,200.00 €
1,266,400.00 €
2012
1,210,000.00 €
10,000.00 €
11,000.00 €
16,000.00 €
9,000.00 €
6,000.00 €
1,262,000.00 €
2011
660,000.00 €
10,000.00 €
11,000.00 €
5,000.00 €
0.00 €
0.00 €
686,000.00 €