Naser Osmani
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
57,000.00 €
16,000.00 €
5,170.00 €
21,894.00 €
18,000.00 €
118,064.00 €
2018
57,000.00 €
16,000.00 €
3,634.80 €
21,894.41 €
18,000.00 €
116,529.21 €
2017
57,000.00 €
15,000.00 €
790.00 €
25,451.52 €
21,000.00 €
119,241.52 €
2016
57,000.00 €
15,000.00 €
1,470.00 €
20,000.00 €
5,000.00 €
98,470.00 €
2015
57,000.00 €
15,000.00 €
3,920.00 €
72,000.00 €
12,000.00 €
159,920.00 €
2014
42,000.00 €
15,000.00 €
8,600.00 €
57,000.00 €
12,000.00 €
134,600.00 €
2013
42,000.00 €
15,000.00 €
8,600.00 €
21,200.00 €
0.00 €
86,800.00 €
2012
42,000.00 €
15,000.00 €
7,000.00 €
18,240.00 €
15,000.00 €
97,240.00 €
2011
42,000.00 €
15,000.00 €
22,000.00 €
28,000.00 €
15,000.00 €
122,000.00 €