Ramadan Hasani
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2015
270,000.00 €
3,500.00 €
80,000.00 €
36,396.00 €
389,896.00 €
2014
2,040,000.00 €
370,000.00 €
105,000.00 €
36,396.00 €
2,551,396.00 €
2013
1,910,000.00 €
365,000.00 €
1,000,000.00 €
16,796.00 €
3,291,796.00 €
2012
1,890,000.00 €
365,000.00 €
1,000,000.00 €
222,031.00 €
3,477,031.00 €
2011
1,950,000.00 €
412,000.00 €
1,000,000.00 €
261,400.00 €
3,623,400.00 €