Nijazi Idrizi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
92,000.00 €
10,000.00 €
15,000.00 €
22,600.00 €
12,811.00 €
11,072.00 €
163,483.00 €
2013
92,000.00 €
3,000.00 €
15,000.00 €
22,500.00 €
16,000.00 €
18,000.00 €
166,500.00 €
2012
92,000.00 €
5,000.00 €
15,000.00 €
19,000.00 €
16,000.00 €
17,000.00 €
164,000.00 €
2011
92,000.00 €
5,000.00 €
2,000.00 €
0.00 €
12,300.00 €
21,500.00 €
132,800.00 €