Rada Trajkovic
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
627.00 €
15,360.00 €
0.00 €
15,987.00 €
2013
627.00 €
17,856.00 €
0.00 €
18,483.00 €
2012
627.00 €
15,588.00 €
0.00 €
16,215.00 €
2011
627.00 €
8,460.00 €
8,400.00 €
17,487.00 €