Ramë Vataj
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2014
0.00 €
15,000.00 €
850.00 €
15,000.00 €
30,850.00 €
2013
0.00 €
15,000.00 €
2,020.00 €
22,200.00 €
39,220.00 €
2012
0.00 €
10,000.00 €
630.00 €
20,400.00 €
31,030.00 €
2011
0.00 €
10,000.00 €
670.00 €
28,800.00 €
39,470.00 €