Ramiz Lladrovci
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2023
900,190.00 €
121,300.00 €
96,115.00 €
16,095.00 €
0.00 €
1,501,176.00 €
23,473.00 €
2,658,349.00 €
2022
40,000.00 €
113,030.00 €
63,367.87 €
41,029.39 €
0.00 €
94,447.84 €
20,786.40 €
372,661.50 €
2021
0.00 €
88,000.00 €
31,884.64 €
21,799.00 €
2,688.00 €
83,653.04 €
25,030.89 €
253,055.57 €
2020
70,000.00 €
88,000.00 €
25,035.36 €
15,900.79 €
5,377.56 €
28,862.37 €
20,786.40 €
253,962.48 €
2019
0.00 €
88,000.00 €
7,540.00 €
13,919.76 €
33,577.00 €
24,201.00 €
20,786.00 €
188,023.76 €
2018
900,190.00 €
88,000.00 €
3,200.00 €
34,858.00 €
0.00 €
0.00 €
20,786.00 €
1,047,034.00 €
2017
0.00 €
65,000.00 €
3,224.00 €
77,861.00 €
0.00 €
0.00 €
20,786.00 €
166,871.00 €
2016
0.00 €
65,000.00 €
2,106.00 €
12,963.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
80,069.00 €
2014
40,000.00 €
15,000.00 €
5,117.00 €
31,646.00 €
0.00 €
6,000.00 €
20,786.40 €
118,549.40 €
2013
40,000.00 €
15,000.00 €
107,400.00 €
31,796.00 €
0.00 €
4,800.00 €
20,786.40 €
219,782.40 €
2012
40,000.00 €
0.00 €
12,240.00 €
40,646.00 €
0.00 €
62,816.40 €
20,786.40 €
176,488.80 €
2011
0.00 €
0.00 €
47,537.00 €
40,646.00 €
0.00 €
52,316.40 €
20,786.40 €
161,285.80 €