Rita Hajzeraj - Beqaj
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
40,000.00 €
9,000.00 €
8,300.00 €
30,454.00 €
3,960.00 €
91,714.00 €
2016
40,000.00 €
0.00 €
15,000.00 €
12,720.00 €
0.00 €
67,720.00 €
2015
40,000.00 €
9,000.00 €
18,000.00 €
1,241.00 €
800.00 €
69,041.00 €
2014
260,000.00 €
15,500.00 €
15,900.00 €
17,856.00 €
9,600.00 €
318,856.00 €
2013
260,000.00 €
15,500.00 €
2,500.00 €
24,120.00 €
8,400.00 €
310,520.00 €
2012
260,000.00 €
15,500.00 €
3,000.00 €
22,320.00 €
8,448.00 €
309,268.00 €
2011
260,000.00 €
15,500.00 €
0.00 €
23,616.00 €
9,000.00 €
308,116.00 €