Banush Pacolli
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2015
163,200.00 €
6,000.00 €
18,630.00 €
25,477.00 €
2,774.00 €
216,081.00 €
2014
163,200.00 €
10,000.00 €
26,640.00 €
26,918.00 €
2,774.00 €
229,532.00 €
2013
163,200.00 €
10,000.00 €
20,350.00 €
23,993.00 €
2,774.00 €
220,317.00 €
2012
163,200.00 €
10,000.00 €
38,100.00 €
25,893.00 €
2,774.00 €
239,967.00 €
2011
163,200.00 €
10,000.00 €
74,700.00 €
19,785.00 €
2,774.00 €
270,459.00 €