Safete Hadergjonaj
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2020
290,000.00 €
12,000.00 €
59,980.26 €
26,639.77 €
0.00 €
388,620.03 €
2019
290,000.00 €
12,000.00 €
68,133.00 €
29,196.00 €
0.00 €
399,329.00 €
2018
290,000.00 €
12,000.00 €
75,748.21 €
25,002.39 €
0.00 €
402,750.60 €
2017
290,000.00 €
12,000.00 €
37,003.48 €
29,038.72 €
0.00 €
368,042.20 €
2016
0.00 €
12,000.00 €
26,855.00 €
27,463.69 €
1,800.00 €
68,118.69 €
2015
0.00 €
12,000.00 €
29,843.00 €
19,644.00 €
2,160.00 €
63,647.00 €
2014
0.00 €
12,000.00 €
23,241.00 €
24,713.00 €
2,160.00 €
62,114.00 €
2013
0.00 €
12,000.00 €
25,900.00 €
16,733.28 €
2,160.00 €
56,793.28 €
2012
0.00 €
0.00 €
11,247.00 €
17,633.00 €
1,500.00 €
30,380.00 €
2011
0.00 €
0.00 €
19,000.00 €
17,633.00 €
0.00 €
36,633.00 €