Sala Berisha - Shala
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
0.00 €
40,000.00 €
0.00 €
43,419.00 €
27,814.00 €
19,320.00 €
35,592.00 €
166,145.00 €
2018
351,000.00 €
15,000.00 €
0.00 €
15,108.00 €
23,173.00 €
0.00 €
16,815.00 €
421,096.00 €
2017
351,000.00 €
35,000.00 €
0.00 €
12,086.11 €
33,456.45 €
0.00 €
19,712.40 €
451,254.96 €
2016
351,000.00 €
35,000.00 €
0.00 €
30,676.36 €
24,240.16 €
0.00 €
19,618.30 €
460,534.82 €
2015
345,000.00 €
34,000.00 €
0.00 €
29,020.00 €
36,237.00 €
0.00 €
22,150.00 €
466,407.00 €
2014
345,000.00 €
34,000.00 €
0.00 €
25,000.00 €
33,827.00 €
0.00 €
19,650.00 €
457,477.00 €
2013
0.00 €
34,000.00 €
0.00 €
36,500.00 €
22,184.00 €
0.00 €
18,600.00 €
111,284.00 €
2012
0.00 €
26,000.00 €
0.00 €
29,500.00 €
21,138.74 €
0.00 €
31,200.00 €
107,838.74 €
2011
0.00 €
26,000.00 €
0.00 €
21,500.00 €
15,528.00 €
0.00 €
27,600.00 €
90,628.00 €