Sali Asllanaj
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2017
275,000.00 €
4,300.00 €
5,000.00 €
26,779.00 €
311,079.00 €
2016
275,000.00 €
4,300.00 €
2,800.00 €
20,262.00 €
302,362.00 €
2015
210,000.00 €
4,300.00 €
21,500.00 €
19,511.00 €
255,311.00 €
2014
210,000.00 €
10,000.00 €
12,000.00 €
13,200.00 €
245,200.00 €
2013
210,000.00 €
10,000.00 €
9,000.00 €
17,760.00 €
246,760.00 €
2012
210,000.00 €
10,000.00 €
6,000.00 €
17,000.00 €
243,000.00 €
2011
210,000.00 €
10,000.00 €
2,400.00 €
17,760.00 €
240,160.00 €