Salih Morina
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të prindërve Total
2017
319,150.00 €
23,000.00 €
35,488.26 €
14,700.00 €
392,338.26 €
2016
319,150.00 €
19,200.00 €
27,695.22 €
14,700.00 €
380,745.22 €
2015
319,150.00 €
13,000.00 €
19,490.00 €
14,700.00 €
366,340.00 €
2014
295,000.00 €
13,000.00 €
24,106.31 €
0.00 €
332,106.31 €
2013
295,000.00 €
13,000.00 €
22,136.00 €
0.00 €
330,136.00 €
2012
295,000.00 €
13,000.00 €
20,400.00 €
0.00 €
328,400.00 €
2011
295,000.00 €
13,000.00 €
20,000.00 €
0.00 €
328,000.00 €