Salihe Mustafa
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
210,000.00 €
64,500.00 €
4,245.96 €
24,469.84 €
4,421.29 €
23,069.48 €
330,706.57 €
2016
210,000.00 €
64,500.00 €
3,134.54 €
27,673.00 €
3,598.52 €
7,800.00 €
316,706.06 €
2015
210,000.00 €
57,500.00 €
1,693.54 €
21,688.23 €
57,494.00 €
9,600.00 €
357,975.77 €
2014
160,000.00 €
65,000.00 €
10,720.00 €
12,216.00 €
0.00 €
4,200.00 €
252,136.00 €
2013
160,000.00 €
65,000.00 €
11,444.00 €
25,126.00 €
0.00 €
12,240.00 €
273,810.00 €
2012
160,000.00 €
65,000.00 €
13,063.89 €
21,422.71 €
0.00 €
12,600.00 €
272,086.60 €
2011
160,000.00 €
65,000.00 €
0.00 €
10,000.00 €
0.00 €
15,600.00 €
250,600.00 €