Sasa Milosavljevic
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
570,000.00 €
27,000.00 €
1,474.28 €
28,418.00 €
5,300.00 €
6,000.00 €
638,192.28 €
2018
505,000.00 €
11,000.00 €
4,500.00 €
25,863.42 €
900.00 €
5,800.00 €
553,063.42 €
2017
505,000.00 €
12,400.00 €
0.00 €
29,162.37 €
900.00 €
5,800.00 €
553,262.37 €
2016
505,000.00 €
6,500.00 €
1,800.00 €
28,751.87 €
900.00 €
5,800.00 €
548,751.87 €
2015
505,000.00 €
8,000.00 €
1,500.00 €
35,121.00 €
0.00 €
5,800.00 €
555,421.00 €
2014
505,000.00 €
10,000.00 €
0.00 €
29,878.00 €
0.00 €
5,800.00 €
550,678.00 €
2013
505,000.00 €
10,000.00 €
9,000.00 €
18,216.00 €
0.00 €
7,080.00 €
549,296.00 €
2012
505,000.00 €
550.00 €
0.00 €
18,216.00 €
0.00 €
7,080.00 €
530,846.00 €
2011
505,000.00 €
5,500.00 €
0.00 €
15,576.00 €
0.00 €
7,080.00 €
533,156.00 €