Sevdije Lama
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
0.00 €
16,500.00 €
2,000.00 €
24,684.00 €
1,500.00 €
44,684.00 €
2013
0.00 €
6,500.00 €
8,000.00 €
24,684.00 €
18,000.00 €
57,184.00 €
2012
0.00 €
6,500.00 €
2,000.00 €
24,636.00 €
7,200.00 €
40,336.00 €
2011
0.00 €
6,500.00 €
0.00 €
1,320.00 €
8,400.00 €
16,220.00 €