Shaip Muja
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2017
437,800.00 €
0.00 €
600,000.00 €
17,000.00 €
1,054,800.00 €
2016
437,500.00 €
0.00 €
600,000.00 €
24,964.29 €
1,062,464.29 €
2015
437,500.00 €
0.00 €
0.00 €
22,760.00 €
460,260.00 €
2014
2,287,000.00 €
49,000.00 €
0.00 €
22,760.00 €
2,358,760.00 €
2013
2,287,000.00 €
49,000.00 €
0.00 €
24,560.00 €
2,360,560.00 €
2012
2,287,000.00 €
49,000.00 €
0.00 €
19,880.00 €
2,355,880.00 €
2011
2,287,000.00 €
49,000.00 €
0.00 €
19,880.00 €
2,355,880.00 €