Sretem Ivanovic
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
281,000.00 €
7,500.00 €
5,000.00 €
18,000.00 €
9,000.00 €
320,500.00 €
2013
55,000.00 €
5,000.00 €
20,000.00 €
30,000.00 €
10,000.00 €
120,000.00 €
2012
55,000.00 €
5,000.00 €
20,000.00 €
16,500.00 €
700.00 €
97,200.00 €
2011
55,000.00 €
5,000.00 €
2,000.00 €
15,000.00 €
10,000.00 €
87,000.00 €