Kadir Hyseni
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
14,970.00 €
9,000.00 €
23,970.00 €
2013
13,320.00 €
7,800.00 €
21,120.00 €
2012
14,270.00 €
7,800.00 €
22,070.00 €
2011
13,476.00 €
6,960.00 €
20,436.00 €